top of page

VORES MISSION

I Multihuset insisterer vi på, at alle skal have et sted, hvor de føler sig set og hørt. Vi vil skabe et unikt tilbud, som rummer alle borgere. Et tilbud der støtter borgeren i at tage ansvar og ejerskab, og som er netværksskabende - både i og uden for huset.

For at realisere vores mission vil vi arbejde med følgende fokusområder:

VI VIL SÆTTE BORGEREN I CENTRUM

Gennem inddragelse skal det blive naturligt for borgeren at tage ansvar og ejerskab. Vi vil gennem afklaringsforløb og tværfagligt samarbejde arbejde for, at borgeren hurtigt og effektivt kan få den rette hjælp. 

VI VIL SKABE NETVÆRK OG SOCIALT FÆLLESSKAB

Ved at rumme alle borgere vil vi sørge for, at alle der har brug for at blive en del af et fællesskab kan blive det. Vi vil bygge bro til til foreninger og andre tilbud for at skabe netværk uden for huset.

VI VIL FREMME SUNDHED

Gennem sundhedsfremmende tilbud og forløb vil vi sætte sundhed på dagsordenen for borgerne.

VI VIL GARANTERE EN HØJ FAGLIGHED

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere har en høj faglighed og de rette kompetencer, så vi sikrer, at borgeren får den bedst mulige hjælp.

bottom of page