top of page

GRUPPEFORLØB

Multihuset tilbyder flere forskellige gruppeforløb, som typisk varer 6 måneder.

Social Færdighedstræning (SFT)

Vil du blive bedre til at møde nye mennesker? Vil du gerne have større selvtillid i sociale sammenhænge? Vil du blive bedre til at håndtere svære sociale situationer og løse problemer i din hverdag?

På kurserne i Social Færdighedstræning får du i et trygt miljø mulighed for at udvikle dine sociale færdigheder. Du får også mere viden samt en større forståelse for egne reaktioner og hvad du selv kan gøre for at håndtere en svær situation. 

Sammen med andre, der er i samme situation, får du mulighed for at øve dig i det, der kan være svært. Du kan blive bedre til at håndtere de situationer, der for eksempel kan være angstvækkende. Fælles er, at man støtter og hjælper hinanden i gruppen. Måske får du også et nyt netværk, efter du har brugt nogle gode timer sammen med andre, der kan have nogle af de samme udfordringer som dig selv. 

Der er opstart til september 2023, april 2024 og december 2024.

Kontakt Marie på tlf. 29 45 50 44 eller Michael på tlf. 21 77 11 45 for at høre mere om vores kursus i Social Færdighedstræning.

Social Færdighedstræning (SFT) i samarbejde med Jobcenteret

Som et specielt tilbud tilbyder vi et SFT-kursus i samarbejde med Jobcenteret. Dette er målrettet dig, der har angst og/eller depression. Det er derfor Jobcenteret, der skal visitere dig til dette kursus. Kurset ledes af to gruppetrænere fra Multihuset. Du bliver en del af en gruppe på 8-10 deltagere, som mødes halvanden time én gang om ugen i seks måneder.

Kontakt Annette på tlf. 23 44 88 08 eller Lise Lotte på tlf. 51 26 14 11 for at høre mere om vores kursus i samarbejde med Jobcenteret. 

Recovery-orienteret rehabilitering

Det er vigtigt for alle mennesker at indgå i sociale fællesskaber, hvor man kan bidrage og opleve sig værdsat af andre. I recoverygruppen er der særligt fokus på at lære sig selv at kende, finde egne håb og drømme og finde egne muligheder. Der samles viden og erfaring om, hvordan man fremmer sin egen proces. Målgruppen er ca 30-50 årige med en psykisk sårbarhed, som ønsker at se på sin egen recoveryproces.

Kontakt Lise Lotte på tlf. 51 26 14 11 eller Marie på tlf. 29 45 50 44 for at høre mere om vores recoverygruppe.

Pårørendegruppe

Når man er pårørende til en borger med psykisk sårbarhed eller sygdom kan det være brugbart at møde andre med lignende problematikker. I pårørendegruppen er det den pårørende, der er i centrum og der er fokus på dele erfaringer, at blive bedre til at tackle bekymringer, få øget livskvalitet, tale om svære følelser og evt. danne netværk.

Gruppen mødes to timer hver anden onsdag fra kl 16.00 til 18.00.

Målgruppen er pårørende til venner, familiemedlemmer o.a. til voksne med psykisk sårbarhed eller sygdom.

Kontakt Annette på tlf. 23 44 88 08 eller Lise Lotte på tlf. 51 26 14 11 for at høre mere om vores pårørendegruppe.

bottom of page