top of page

NYTTEHAVER

Brøndby Kommune har 412 nyttehaver fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand. I Multihuset er der ansat en projektmedarbejder til at skabe forandring, udvikling og styrke dialogen lejerne imellem og med Brøndby Kommune.

Vi leverer blandt andet viden til lejerne om det at have en nyttehave og at affaldssortere korrekt. Derudover er et særligt fokus at understøtte lejerne i dialog og finde løsninger på de problemer, der opstår, så de sammen kan tage ansvar for, at det er og fortsat bliver et rart sted at være. Derfor er vi også i gang med at etablere dialoggrupper i de forskellige områder.

Vi har ikke bemyndigelsen til at klagebehandle, give advarsler eller opsige lejere. Dette sker i stedet i Borgerservice, som har den administrative behandling af sådanne ting. Det er også Borgerservice, som behandler alt omkring udlejningen af nyttehaverne. Den første hverdag i måneden i kommunes åbningstid vil de ledige nyttehaver blive offentliggjort på bookingsiden. 

     Se om der er ledige nyttehaver på bookingsiden

     Læs om lejebetingelserne på bookingsiden

Vil du vide mere om nyttehaverne eller har du brug for hjælp til en problemstilling kan du kontakte vores projektmedarbejder Mark Hinchely på tlf. 20 56 70 14 eller mail madhi@brondby.dk

Læs mere om nyttehaverne på Brøndby Kommunes hjemmeside

bottom of page