I Multihuset har vi et bostøtteteam, som tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, 82a og 82b til borgere med fysisk og psykisk sårbarhed eller med særlige sociale problemer. Støtten tilbydes i form af målrettede individuelle eller gruppebaserede mestringsforløb enten i borgerens eget hjem, via skærm eller i Multihuset.

DET ER VORES MÅLSÆTNING AT:

  • Forebygge at problemer for den enkelte ikke forværres

  • Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder

  • Forbedre mulighederne for den enkeltes liv gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet

  • Forebygge eksklusion via netværksskabede aktiviteter

  • Yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkeltes behov

BOSTØTTE

Jeg er rigtig glad for min bostøtter. Hun får mig til at gøre de ting jeg skal, men som jeg ikke har overskud til på egen hånd. Og så giver det mig stor tryghed, at jeg ved, at jeg altid kan regne med hende.
 

Borger

Det giver mig energi og glæde, når jeg kan se, hvordan mit arbejde med borgeren rykker – Når jeg kan se, at de begynder at komme videre og selv tager ejerskab.

Bostøtter

Multihuset - Socialpsykiatri & Misbrug

Horsedammen 42

2605 Brøndby

telefon: 29 13 93 04

Akuttelefon: 25 25 04 00 fra kl. 23.30-07.00

SE HVAD DER SKER I MULTIHUSET HER

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram