top of page

MULTIHUSETS STØTTEFORENING

Vi er en gruppe af (frivillige) medlemmer, som har startet en frivillig støtteforening. Formålet med foreningen er at støtte husets café- og klubtilbud. Blandt andet ved at vi arrangerer og deltager i arrangementer, aktiviteter og udflugter for og i samarbejde med medlemmerne af huset. Vi har fokus på at skabe inkluderende fællesskaber og udbyde netværksskabende samt sundhedsfremmende tilbud.

Vi vil skabe en forening, hvor det er Multihusets café- og klubtilbuds (frivillige) medlemmer, som har en central rolle i bestyrelsesarbejdet og i planlægningen samt afholdelsen af forskellige aktiviteter og udflugter. På den måde engagerer vi med-lemmerne til at tage aktiv del i hverdagen i Multihuset for derigennem at fremme handlekraft gennem frivilligt engagement.

Så kom og vær med. Hos os kan alle være frivillige.

Vil du høre mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel i vores forening? Så kan du kontakte vores kasserer Annette på tlf. 51 16 61 81 eller mail annro@brondby.dk eller vores formand Yvonne på tlf. 23 35 91 88

 

BLIV MEDLEM

Som medlem af Multihusets støtteforening er du med til at gøre en forskel for borgere med udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og/eller misbrugsproblematikker. 

Som medlem er du både stemmeberettiget og valgbar til vores generalforsamling, og du har derfor medindflydelse på foreningens arbejde, ligesom du også har muligheden for at blive frivillig og deltage aktivt i vores arbejde.

Alle over 18 år som ønsker, at støtte en frivillig indsats til fordel for medlemmerne af Multihusets café- og klubtilbud kan blive medlem af støtteforeningen. Hos os kan du både være betalende medlem og handlingsmedlem. 

BETALENDE MEDLEM

Det koster 10 kr. om måneden at være medlem, og kontingentet går til at skabe inkluderende fællesskaber og netværksskabende samt sundhedsfremmende tilbud.

Overførelse af kontingentet skal ske til reg. 9570, kontonr. 13111928.

Lav en fast overførelse, hvor du oplyser dit fulde navn i tekstfeltet, så vi kan se hvem indbetalingen er fra. 

For at blive medlem skal du udfylde denne medlemserklæring (pdf-fil)

HANDLINGSMEDLEM

I Multihusets støtteforening kan du være medlem ved at "betale" med dine handlinger. Det betyder, at du lover foreningen - og dig selv - at du vil gøre en forskel, for eksempel gennem dit frivillige arbejde. Men du bestemmer selv, hvordan du ønsker at gøre en forskel.

For at blive medlem skal du udfylde denne handlingserklæring, hvor du fortæller, hvad du vil gøre (pdf-fil)

 

bottom of page