© 2015 by Multihuset

  • Facebook App Icon

Opsøgende Gadeteam

§ 99:

 

Multihuset arbejder målrettet henimod et opsøgende team som i henhold til servicelovens § 99 vil tilbyde at opsøge og kontakte socialt udsatte på gader og stræder.

 

Det opsøgende team vil kunne kontaktes anonymt af alle som er bekymret for en borger. Formålet med hjælpen er at styrke de udsatte borgers mulighed for at etablere og bevarer kontakt til offentlige myndigheder, læge, familie m.m. samt være med til at yde en akut kortvarende indsats.

 

Kort sagt at give en hjælpende hånd til en udsat borger i en svær periode af deres liv.

 

Tilbuddet kan gives uden visitation, men hvis borgerens problematik har et omfang som kræver længerevarende vejledning og støtte vil visitation til hjælp i henhold til § 85 kunne foretages, (dette kræver dog samtykke).

Kontakt:

Michael:  30 68 53 19

Henrik:    21 77 11 53