top of page

VELKOMMEN TIL MULTIHUSET

Vi er et hus med mange forskellige tilbud for dig med udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og/eller misbrugsproblematikker.

Vi har både forskellige aktivitets- og cafétilbud for vores forskellige målgrupper samt et stort udegående gade- og bostøtteteam.

Madlavning

SKAL DU SPISE MED I FOLKEKØKKENET DEN 27.8?
Læs mere på dette link

Multihuset er et fantastisk sted. Jeg anbefaler det til alle. Her kan man være som man er, og så er det sociale her i huset rigtig vigtigt for mig. Derfor glæder jeg mig altid til om mandagen, hvor jeg kommer i Multihuset.

 

MEDLEM AF MULTICAFÉEN

Multihuset er både et fristed, og et sted hvor du kan arbejde målrettet med dig selv. Sammen med borgerne har vi fokus på at skabe og fastholde et positivt støttende, inddragende og imødekommende socialt fællesskab, der kan rumme alle.

 

LEDER AF MULTIHUSET

I Multihuset har vi skabt et unikt tilbud. Vi har tænkt nyt og udfordret gamle vaner ved at samle de mange tilbud for borgeren under samme tag. Vi har formået at bygge broer, som sikre at borgerne ikke falder igennem i et ellers komplekst system.

SOUSCHEF I MULTIHUSET

Det er dejligt at være frivillig i Multihuset. Det er både sjovt, hyggeligt og givende. Jeg elsker at have med borgerne at gøre, da vi har så meget glæde af hinanden. Og så er det dejligt at arbejde sammen med Multihusets medarbejdere, som er så skønne og forstående.

FRIVILLIG I MULTIHUSET

GRATIS RÅDGIVNING ALLE UGENS DAGE HOS PSYKIATRIFONDEN

Læs mere på psykiatrifondes hjemmeside

bottom of page